PEPPERMYNTEOLJE

Eterisk olje, smakstilsetning og aromatisk duft

Modern Health Peppermynteolje 10ml

Eterisk olje brukes som smakstilsetning. Skal aldri brukes ufortynnet. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Gir alvorlig øyeirritasjon ved kontakt med øynene. Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelt kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

Oppbevares utilgjengelig for barn. Skal aldri brukes ufortynnet.

Innhold: Mentha Piperita Oil 100 %

 

Peppermynteolje Bruksområder

Peppermynteolje er en eterisk olje som brukes som smakstilsetning ofte til jul, i konfekter, kaker og desserter. Den kan også brukes i badevannet.

bESØK OSS

Henrik Ibsens gate 28

0255 Oslo

Norway

Kontakt oss

+47 402 22 786

office@farmacan.no

Kundeservice

Mandag - Fredag: 09:00 - 16:00